Freestyle

Freestyle är en av de nyaste hundsporterna i Sverige, som blev en officiell hundsport i Svenska Kennelklubben så sent som 2007. Trots sin ringa ålder har sporten dock fått anhängare och utövare mycket snabbt, vilket inte är svårt att förstå när man tittar på sporten. Freestyle går ut på att tillsammans med sin hund utföra ett koreograferat program av rörelser och positioner till musik. Sporten skulle kunna kallas för kreativ lydnad, eftersom det krävs både ett stort mått lydnadsträning och ett stort mått kreativitet för att vara framgångsrik i sporten.Heelwork

Freestyle är en bedömningssport, och under tävlingar bedöms således programmen av mellan två och fyra domare enligt tre olika kategorier: utförande, programmets planering och kvalitet och tolkning av musiken. Det är en sport som baseras på glädje, och glädjen ska synas under programmet: det ska synas att hunden utför rörelserna villigt, och tycker att det är lika roligt som ägaren. Vanliga rörelser som man använder sig av inom sporten är att hunden går i en åtta runt ägarens ben, att hunden går i slalom mellan ägarens ben samtidigt som han eller hon går framåt, att hunden snurrar runt sig själv och att hunden går i en cirkel runt ägaren. Varje tävlande kan få högst tio poäng i varje kategori, med en sammanlagd maxpoäng på 30 poäng. Tävlingarna är uppdelade på tre klasser (klass I, klass II och klass III), som baseras på deltagarnas skicklighetsnivå. För att avancera från en klass till en annan måste ägare och hund ha minst 7,5 poäng i snitt i varje kategori. För att få tävla i freestyle måste man vara medlem i någon av de klubbar som ingår i Svenska Kennelklubbens organisation.

Om du anordnar en tävling i freestyle och vill ha hjälp av ett produktionsbolag i Stockholm med att anordna livestreaming av tävlingen, eller med att skapa eventfilm som man kan sälja till publiken och till deltagarna, kan du kontakta Crisp Film.

En gren av freestyle, som är ännu yngre i Sverige, är Heelwork to Music. Heelwork to Music blev en officiell hundsport 2011. Även i denna gren utför man rörelser till musik, men reglerna är något striktare; till exempel måste minst två tredjedelar av programmet bestå av fasta positioner.